MAMY OKO NA WSZYSTKO

Imprezy masowe

Od początku działalności zabezpieczamy imprezy masowe i plenerowe takie jak: koncerty, zawody sportowe, pikniki, wystawy, festyny czy konferencje. Na tym polu mamy duże doświadczenie. Do obsługi tego rodzaju imprez wyznaczani są pracownicy, którzy odbyli przeszkolenie w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych, z dużym doświadczeniem i odpowiednimi predyspozycjami, potrafiący rozpoznać i zapobiegać zagrożeniom. Podczas zabezpieczania imprez używamy wszelkich wymaganych i dozwolonych środków przymusu bezpośredniego oraz dodatkowego wyposażenia takiego jak: wykrywacze metali, bramki czy płotki.

W pracy na tego typu imprezach wykorzystana jest łączność radiowa pracowników pomiędzy sobą i z Centrum Operacyjnym dając możliwość natychmiastowego wezwania patrolu interwencyjnego, policji, pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej.

Przed każdym przedsięwzięciem przygotowywany jest szczegółowy plan ochrony imprezy, uwzględniający jej rodzaj, czas trwania, wiek i liczbę uczestników, rozmiar i topografię obiektu, a także realne zagrożenia.

Naszym celem jest zawsze eliminacja potencjalnych zagrożeń, co wiąże się z koniecznością ich przewidywania.

Na życzenie Klientów załatwiamy komplet niezbędnych zezwoleń do organizacji imprezy masowej.