MAMY OKO NA WSZYSTKO

Szanowni Państwo!

W 1990 roku utworzyłem i uruchomiłem w Siedlcach Agencję Ochrony Mienia CERBER. Z gronem najbliższych współpracowników świadomi byliśmy zachodzących zmian gospodarczych w Polsce, wyzwań jakie one niosą ze sobą i celowości zapewnienia rzetelnej ochrony osób i majątku osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Obecnie CERBER zapewnia świadczenie usług na terenie całego kraju. Dla nas: każdy Klient jest ważny i dbamy o to, aby każdemu zapewnić najwyższy standard usług. Jakość naszych usług staramy się systematycznie podwyższać poprzez dobór współpracowników, system szkoleń i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Wspólnie z Państwem poszukamy optymalnego zabezpieczenia Was i Waszego majątku.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Prezes