MAMY OKO NA WSZYSTKO

O firmie

Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych CERBER funkcjonuje od 1990 r. jako prywatna, specjalistyczna firma branży ochrony mienia. Działamy na podstawie koncesji wydanej przez MSWiA nr L-0862/00  na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całego kraju w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

Oferujemy Państwu usługi najwyższej jakości osiągnięte dzięki wieloletniemu doświadczeniu, które pozwoliło nam wypracować skuteczne metody ochrony. Obecnie posiadamy oddziały w Łukowie, Łosicach, Międzyrzecu Podlaskim, Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej. Nie ogranicza to naszych możliwości - usługę możemy wykonać na terenie całego kraju.

Gwarantem wysokiego poziomu świadczonych usług przez nas jest wyjątkowo staranny, profesjonalnie przeprowadzony dobór pracowników zatrudnionych w naszej firmie - posiadający nienaganną postawę (niekarani), kulturę osobistą, dysponujący odpowiednim  przygotowaniem, wiedzę, umiejętności i predyspozycje do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności, w większości posiadający licencje I i II stopnia pracownika ochrony.

Zadania dotyczące ochrony osób i mienia realizujemy w formie
1. Bezpośredniej ochrony fizycznej:

2. Zabezpieczenia technicznego polegającego na:

Agencja CERBER w trakcie realizacji kontraktów przyjmuje na siebie odpowiedzialność za chronione mienie. Dodatkowym zabezpieczeniem jest polisa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej.

Dysponujemy własnym systemem radiowej łączności bezprzewodowej, w którą wyposażony jest każdy obiekt. Umożliwia to błyskawiczny kontakt nie tylko pomiędzy pracownikami ochrony, ale także dyżurującym całą dobę Dyspozytorem Firmy oraz odpowiednio rozlokowanymi samochodami Grup Interwencyjnych.

Utrzymujemy stałą łączność z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym oraz Pogotowiem Energetycznym i Gazowym.

Powiadamiamy również własną stację monitorowania obiektów stałych i ruchomych GPS, GPRS, radiową i telefoniczną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.