MAMY OKO NA WSZYSTKO

Polityka jakości

Nadrzędnym celem Agencji Ochrony Mienia CERBER jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie świadczonych usług ochrony osób i mienia wysokiej jakości, z zachowaniem pełnej gwarancji bezpieczeństwa i poufności przekazanych informacji.

Firma nasza zatrudnia wyszkolonych pracowników ochrony i posiada wymagane środki techniczne, pozwalające na prawidłowe wypełnianie swojej misji. Realizując swoją misję, Agencja Ochrony Mienia CERBER troszczy się o stały rozwój pracowników i ciągłe poszerzanie oferty o pojawiające się nowości i innowacje, zmierzając do doskonalenia stosowanych metod ochrony.

Podstawowym obowiązkiem pracowników naszej firmy jest bezstronne, uczciwe i terminowe załatwianie spraw oraz stworzenie przyjaznego klimatu w realizacji zadań ochronnych zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Klientów.

Jakość nasza to:

Powyższe cele i zadania realizujemy poprzez: