MAMY OKO NA WSZYSTKO

Konwoje

Konwojowanie polega na ochronie przenoszonych lub przewożonych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych przez właściwie wyszkoloną i wyposażoną, działającą według określonej taktyki, poruszającą się po wcześniej rozpoznanej i zaplanowanej trasie wydzieloną grupę konwojentów.

CERBER oferuje usługę konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych polegającej na:

Do transportu przewożonych wartości wykorzystujemy samochód spełniający warunki techniczne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia MSWiA z dnia 14 października 1998 r. w zakresie samochodu ciężarowego (kat. N1).
Pracownicy wykonujący usługi konwojowe:

Obok wymagań prawnych jakim podlegają pracownicy wykonujący konwoje, agencja stosuje wypracowane i sprawdzone zasady doboru konwojentów, celem świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Konwojenci, w zależności od potrzeb, wyposażeni są w broń palną krótką lub długą, kamizelki kuloodporne i hełmy ochronne. Środki transportu, którymi poruszają się konwojenci wyposażone są w radiostacje umożliwiające stały kontakt ze stanowiskiem dowodzenia, co gwarantuje wsparcie załóg interwencyjnych i policji w wypadku zagrożenia.

Gwarantujemy pełną odpowiedzialność za powierzone mienie, dyspozycyjność, dyskrecję i profesjonalizm.