MAMY OKO NA WSZYSTKO

Monitoring

Monitoring to ciągła, elektroniczna obserwacja wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym systemami alarmowymi. Jest jedną z najnowocześniejszych, najtańszych, a jednocześnie skutecznych form zabezpieczenia obiektu. Przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę system w sposób ciągły, drogą radiową, telefoniczną lub GSM dozoruje chronione obiekty. Zaletą tego systemu jest to, że w przypadku naruszenia strefy chronionej uaktywniony sygnał, zostaje automatycznie rejestrowany i przesłany do Centrum Monitorowania, skąd operator natychmiast przekazuje go do specjalistycznej samochodowej Grupy (patrolu) Interwencyjnej znajdującego się najbliżej miejsca zdarzenia. Czas zwłoki od sygnału do interwencji ograniczony jest maksymalnie, wszystko odbywa się właściwie w czasie rzeczywistym.

Zadaniem patrolu jest dotarcie na miejsce w ciągu kilku minut od odebrania sygnału i natychmiastowe podjęcie interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa osób lub udaremnienia kradzieży.

Skuteczność i niezawodność monitoringu opiera się na synchronizacji najnowocześniejszych systemów alarmowych z natychmiastowym podjęciem bezpośredniej interwencji fizycznej.

System monitoringu to nie tylko przekazywanie informacji o dokonaniu włamania, to również automatyczne informowanie Centrum Monitorowania (bez udziału użytkownika) o braku zasilania sieci, sprawności akumulatorów, braku łączności, o czasie załączania i wyłączania chronionego obiektu, braku załączania systemu w wymaganym czasie itp.

Dwudziestoczterogodzinny system nadzoru elektronicznego oraz szybkie i sprawne grupy interwencyjne gwarantują stałe poczucie bezpieczeństwa.

Nasze patrole interwencyjne czuwają nad bezpieczeństwem ponad 1000 obiektów monitorowanych przez Agencję Ochrony Mienia CERBER.