MAMY OKO NA WSZYSTKO

Ochrona

Ochrona fizyczna bezpośrednia polega na stałej lub doraźnej obecności pracowników ochrony na terenie obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie. Pracownicy ochrony to osoby sprawne fizycznie, posiadające wymagane kwalifikacje i predyspozycje do skutecznego działania, których umundurowanie i wyposażenie dostosowane jest do specyfiki ochranianego obiektu.

Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki łączności umożliwiające wymianę informacji z Centrum Monitorowania. W sytuacji ewentualnego zagrożenia wsparcia udzielają im załogi interwencyjne.

Sprawdzony i na bieżąco doskonalony system nadzoru skutecznie przeciwdziała ewentualnym nieprawidłowościom, toteż osiągamy wysoką skuteczność naszych działań poprzez:

Obecnie zapewniamy ochronę obszarów, obiektów, placów budowlanych, urządzeń, transportów i imprez masowych.